QÖNÇƏCİK

is. Zərif qönçə.
Şəmə pərvanə şövqmənd olmuş; Qönçəciklər həbibidir budağın. A.Səhhət.

QÖNÇƏ
QÖNÇƏDƏHAN

Digər lüğətlərdə