QÖNÇƏDODAQ

sif. Dodaqları qönçə kimi gözəl, zərif.
Ucaboylu, incəbelli, qönçədodaqlı … qız utanaraq, qumral saçlarını üzünə örtüb, ürkmüş maral kimi evə qayıdır. H.Sarabski.

QÖNÇƏDƏHƏN
QÖNÇƏDODAQLI

Digər lüğətlərdə