QÖVLƏN

zərf [ ər. ] Sözlə, sözlə olaraq (felən ziddi).
QÖVL
QÖVM

Digər lüğətlərdə