QIĞILCIMLI

sif. Qığılcım verən, qığılcım çıxaran, qığılcımsaçan.
// məc. Odsaçan, coşqun, ehtiraslı, qızğın.
QIĞILCIMLANMAQ
QIĞILCIMSAÇAN

Digər lüğətlərdə