QIĞLAMA

Qığlamaq”dan f.is.
QIĞIRDAQLI
QIĞLAMAQ

Digər lüğətlərdə