QICIQLANDIRILMAQ

məch. Təxərrüşə gətirilmək, gicişdirilmək, qıdıqlandırılmaq.
QICIQLANDIRILMA
QICIQLANDIRMA

Digər lüğətlərdə