QICIQLANDIRMA

Qıcıqlandırmaq”dan f.is.
QICIQLANDIRILMAQ
QICIQLANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə