QICLIQ

is. Qıc olmuş bədən üzvünün halı; keylik, hissizlik, çənglik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QICLIQ keylik — hissizlik — çənglik
QICLAŞMAQ
QIÇ

Digər lüğətlərdə