QIFILBƏND


1. sif. Möhkəm bağlanmış, qıfıl ilə bağlanmış.
2. ədəb. Aşıq ədəbiyyatında: müəmmalı sual (tapmaca) şəklində şeir forması.

Etimologiya

  • QIFILBƏND Qıfıl ərəbcədir, bənd isə farsca, hər iki söz “bağlama” anlamı ilə əlaqədardır. Şeir növüdür. (Bəşir Əhmədov
QIFIL
QIFILÇI

Digər lüğətlərdə