QIFILLAMAQ


1. t.-li. Qıfıl ilə bağlamaq. Qapını qıfıllamaq. Dükanı qıfılladılar.
– Musa kişi Əli əmniyyəbaşı yatan otağı çöl tərəfdən qıfıllayıb, uşaqlarının yanına qayıtdı. M.İbrahimov.

2. t.-siz. məc. Ağzını yummaq.
// Əmr formasında: qıfılla – ağzını yum! sus! dinmə!

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QIFILLAMAQ qıfıllamaq bax 1. kilidləmək; 2. susmaq
  • QIFILLAMAQ yummaq — mumlamaq
  • QIFILLAMAQ bağlamaq — kilidləmək
QIFILLAMA
QIFILLANMA

Digər lüğətlərdə