QIFILLANMIŞ

f.sif. Qıfılla bağlanmış.
[Kitabçada] göstərilir ki, elmin qıfıllanmış qapıları əməkçi xalqın üzünə açılır. S.Rəhimov.

// Bağlanmış.
QIFILLANMAQ
QIFILLATMA

Digər lüğətlərdə