QIFILLATMA

Qıfıllatmaq”dan f.is.
QIFILLANMIŞ
QIFILLATMAQ

Digər lüğətlərdə