QIFVARİ

sif. Qıf şəklində olan, qıfaoxşar.
QIFILLI
QIĞ

Digər lüğətlərdə