QIJILAMAQ

f. Qablaşdırılan meyvənin altına və üstünə qıjı qoymaq, qıjı ilə örtmək. Alma yeşiklərini qıjılamaq.
QIJILAMA
QIJILATMAQ

Digər lüğətlərdə