QƏDƏMLİ

sif. Ayağı xeyirli, uğurlu; xoşqədəm.
Mey içdilər hər gələnin sağlığına, … Güldandakı qızılgülün sağlığına; Xoş qədəmli ayın, ilin sağlığına! X.Rza.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QƏDƏMLİ qədəmli bax xoşqədəm(li)
  • QƏDƏMLİ uğurlu — xeyirli
QƏDƏMƏ
QƏDƏMSİZ

Digər lüğətlərdə