QƏDDARCASINA

bax qəddaranə.
QƏDDARANƏ
QƏDDARƏ

Digər lüğətlərdə