QƏLBİ YARALI

dərdli, kədərli, ürəyində dərdi olan, fəlakət üz vermiş.

QƏLBİ YANMAQ
QƏLBİNDƏ YER ELƏMƏK