QƏLBİNƏ HAKİM OLMAQ (KƏSİLMƏK)

özünə bağlamaq, ram etmək, özünü sevdirmək, özünə inandırmaq; ~ qəlbinə girmək.

QƏLBİNƏ GİRMƏK
QƏLBİNƏ OD SALMAQ