QƏLBİNDƏN QARA QANLAR AXMAQ

bax: ürəyindən qara qanlar axmaq.

QƏLBİNDƏN KEÇMƏK
QƏLBİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)