QƏLBİNİ QIRMAQ (SINDIRMAQ)

bax: qəlbinə dəymək (toxunmaq).

QƏLBİNİ ƏLƏ ALMAQ
QƏLBİNİ OXUMAQ