QABIRĞASININ QALIN YERİNƏ SALMAQ

kobudluq etmək, məsləhətə qulaq asmamaq; ~ qulaqardına vurmaq.

QABIRĞASINDAN ÇIXARMAQ
QACLIQ [QACDIX] İSİM