QABAĞINI KƏSMƏK

1. Mane olmaq, dayandırmaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək). 

2. Soyğun və talan məqsədilə yolunu kəsmək.

QABAĞINI ALMAQ
QABAQ-QABAĞA QOYMAQ