QABAĞINA ÇIXMAQ

1. Səfərdən gələn adamı qarşılamaq; hörmət əlaməti olaraq qonağı kandarda qarşılamaq; güc tətbiq edənin qarşısına çıxmaq, ondan çəkinməmək. 

2. Təsadüfən görüşmək, rast gəlmək.

QABAĞI AÇILMAQ
QABAĞINA DAŞ DIĞIRLAMAQ (YUMALAMAQ)