QABARDILMA

Qabardılmaq”dan f.is.
QABARCIQLI
QABARDILMAQ

Digər lüğətlərdə