QABARLATMA

Qabarlatmaq”dan f.is.
QABARLANMAQ
QABARLATMAQ

Digər lüğətlərdə