QABLANMA

Qablanmaq”dan f.is.
QABLAMAQ
QABLANMAQ

Digər lüğətlərdə