QEYRİ-ƏDƏBİ

sif. [ ər. ] Ədəbi olmayan, qaba, kobud, vulqar. Qeyri-ədəbi söz, ifadə.
QEYRİ-ELMİLİK
QEYRİ-ƏDƏBİLİK

Digər lüğətlərdə