QEYRİ-ADİ

sif. [ ər. ] Adi olmayan, adətdən kənar, fövqəladə, görünməmiş. Qeyriadi istedad. Qeyri-adi sevinc. Qeyri-adi gözəllik.
– Muradlı onun üzünə baxıb qeyriadi (z.) halda qaqqıldadı. Mir Cəlal.
Səməd Əzizə baxdı.
Dostunun sifətində qeyri-adi bir sevinc əlaməti duyulurdu. Ə.Vəliyev.

// Qəribə, təəccüblü. Qeyri-adi iş. Qeyri-adi adam.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QEYRİ-ADİ qeyri-adi bax fövqəladə 1
  • QEYRİ-ADİ fövqəladə — qəribə — təəccüblü
QEYRİ-...
QEYRİ-ADİLİK

Digər lüğətlərdə