QEYRİ-ADİLİK

is. Qeyri-adi şeyin halı; adətdən kənar olma; qeyri-adi hal, qeyriadi şey (hadisə).
İlyas bu gün hər tərəfdə bir qeyri-adilik hiss edirdi. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QEYRİ-ADİLİK fövqəladəlik — qəribəlik — təəccüblülük
QEYRİ-ADİ
QEYRİ-ANTAQONİST

Digər lüğətlərdə