QİDALANMA

Qidalanmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİDALANMA yemə — bəslənmə
QİDALANDIRMAQ
QİDALANMAQ

Digər lüğətlərdə