QİSMƏN

zərf [ ər. ] Bir şeyin hamısı yox, bir hissəsi; tamamilə yox, bir qədəri; bir qədər. Məsələ qismən həll edildi. Ay qismən tutulmuşdur. O, qismən haqlıdır.
– Ənisə çox yaxşı bilirdi ki, ər evinə getməklə istər özünün, istər atası Məşədi Əhmədin maddi həyatı qismən yoluna düşə bilər. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİSMƏN bir qədər
QİSİM-QİSİM
QİSMƏT

Digər lüğətlərdə