QİTƏ

is. [ ər. ]
1. coğr. Yer kürəsinin, okean və dənizlərlə əhatə olunmuş böyük hissələrindən hər biri. Asiya qitəsi. Avropa başqa qitələrə nisbətən böyük deyildir.
– Yer kürəsi günəşdən ayrılandan və üst təbəqəsi soyuyandan sonra ilk qitələr əmələ gəlmişdir. M.Qaşqay.

// Ölkə, məmləkət.
Nə yaxşı ki, insan əli yetmir Günəşə; Yetə bilsə, min qitəyə parçalayacaq. M.Araz.

2. Parça, hissə, qisim, cüz.
Yeni əlifbanın iki qitədən ibarət olan surətini və habelə Tehran əmirlərindən birinə göndərdiyim məktubun surətini sizə göndərirəm. M.F.Axundzadə.

3. ədəb. Azı iki beytdən ibarət və birinci beyti sonrakılarla həmqafiyə olmayan kiçik şeir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİTƏ 1. QİTƏ (Yer kürəsinin həm quru, həm də su olan hissəsi) Nə yaxşı ki, insan əli yetmir Günəşə; Yetə bilsə, min qitəyə parçalayacaq (M
  • QİTƏ parça — hissə — qisim — cüz

Omonimlər

  • QİTƏ QİTƏ I is. [ ər. ] coğr. Yer kürəsinin okean və dənizlərlə əhatə olunmuş böyük hissələrindən hər biri

Etimologiya

  • QİTƏ ər. – parça, hissə
QİŞALI
QİTƏLƏRARASI

Digər lüğətlərdə