QİYMƏLƏNMƏK

məch. Qiymə edilmək, narın döyülmək (ət və s.).
QİYMƏLƏMƏK
QİYMƏLƏTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə