QİYMƏLƏTMƏK

icb. Əti və s.-ni xırdaxırda doğratmaq, qiymə halına saldırmaq.
QİYMƏLƏTMƏ
QİYMƏLİ

Digər lüğətlərdə