QİYMƏQOVURMA

is. Qiymə edilmiş ətdən, şabalıd və s.-dən bişirilən xörək; xuruş.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİYMƏQOVURMA qiyməqovurma bax xuruş
QİYMƏKEŞ
QİYMƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə