QİYMƏTSİZ

sif.
1. Heç bir qiyməti, dəyəri olmayan; dəyərsiz. Qiymətsiz əşyalar.
2. məc. Heç bir əhəmiyyəti olmayan.
Necə qiymətsiz imiş böyük eşqim, hünərim; Kim bilir ki, dürr ilə varlanmış bir ümmanam. Şəhriyar.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİYMƏTSİZ dəyərsiz
  • QİYMƏTSİZ əhəmiyyətsiz
QİYMƏTLİLİK
QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə