QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏK

məch. Qiymətsiz hala salınmaq, dəyərsizləşdirilmək; qiymətdən salınmaq.
QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏ
QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə