QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏ

Qiymətsizləşdirmək” dən f.is.
QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏK
QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə