QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏK

f. Qiymətdən salmaq, dəyərsizləşdirmək; qiymətini, dəyərini aşağı salmaq, qiymətsiz hala gətirmək, son dərəcə ucuzlaşdırmaq.
Xüsusi əmək qanununun olmaması fəhlələrin əməyini qiymətsizləşdirirdi. M.İbrahimov.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏ
QİYMƏTSİZLİK

Digər lüğətlərdə