QLÜKÓZA

is. [ yun. ] Üzüm şəkəri.
“Qlükoza” adı yunanca “qlükos” sözündən gəlir ki, bu da “şirin” deməkdir və maddənin şirin dadı olduğunu göstərir. Kimya”.

QLÓBUS
QNEYS

Digər lüğətlərdə