QOBUR

is. Dəridən, ağacdan və s.-dən düzəldilmiş tapança və ya tüfəng qabı.
Elmar … tapança qoburunu tapdı. İ.Əfəndiyev.
Tapançanı ehmalca qoburundan çıxarıb sağ əlimə aldım və ehmalca ayaqda saxladım. Ə.Vəliyev.

Etimologiya

  • QOBUR Qabarmaq feili ilə qohumdur, bir qədər şiş (yumru) olduğu üçün belə adla­nıb. Bu sözlə yanaşı, saxlaq kəlməsindən də istifadə edilib
QOBU
QOBURLU

Digər lüğətlərdə