QOCALAŞDIRMAQ

f. Qoca göstərmək. Bu paltar onu lap qocalaşdırır.
QOCALAŞDIRMA
QOCALAŞMA

Digər lüğətlərdə