QOL-QANAD AÇMAQ

şaxələnmək, yayılmaq, inkişaf etmək, böyümək.

QOL-QABIRĞASINI SINDIRMAQ
QOL-QANAD VERMƏK