QOLUQ

bax qovluq.
Sübhanverdizadə hər bir qoluğu əlində sanballayıb çəkdi və dodaqaltı mırıldandı: – Ünsür … sənin canın buradadır!… S.Rəhimov.

QOLUKƏSİK
QOLUQÜVVƏTLİ

Digər lüğətlərdə