QRAVÜRA

[ fr. ] Hər hansı bir bərk materialın (metal, ağac, şüşə və s.) hamar üzündə qazılmış və ya aşındırılmış şəkil, naxış.
// Üzərində şəkil qazılmış və ya aşındırılmış lövhə.
QRAVİTÁSİYA
QRAVÜRAÇI

Digər lüğətlərdə