QRİMLƏNMƏ

Qrimlənmək”dən f.is.
QRİMLƏMƏK
QRİMLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə