QRİMLƏNMƏK

qayıd. Üzünə qrim vurmaq. Artist güzgünün qabağında oturub qrimlənir.
QRİMLƏNMƏ
QRİMLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə