QRİMLƏNMİŞ

f.sif. Üzünə qrim vurmuş. Qrimlənmiş artistlər.
QRİMLƏNMƏK
QRİMLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə