QRUPLAŞDIRMA

Qruplaşdırmaq”dan f.is.
QRUPLAŞDIRILMIŞ
QRUPLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə