QUDURASAN, QURBAĞA

imkanlarına uyğun olmayan işə can atan, yüksək iddiaya düşmüş adam haqqında işlədilən ifadə.

... QUBAR BAĞLAMAQ
QUDUZ İTƏ DÖNMƏK